عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول: چهارچوب تحقیق 4
1-1- تشریح موضوع 5
1-2- ضرورت انجام پروژه 6
1-2-1- بیان مسأله اساسی تحقیق 6
1-2-2- اهداف تحقیق 7
1-2-3- سؤالات تحقیق 8
1-2-4- فرضیه‏های تحقیق 8
1-2-5- کمبودها 8
1-2-6- نیازها 9
1-3- کاربردهای پروژه 9
1-3-1- جشنواره های سالیانه 9
1-3-2- اکران های مختلف و همزمان چند فیلم 10
1-3-3- برگزاری همایش های مختلف سینمایی 10
1-3-4- تجمع کانون های مختلف سینمایی 10
1-3-5- فعالیت بخشی به اوقات فراغت جوانان 10
1-3-6- تمرکز و اهمیت بخشی به فعالیت های سینمایی 10
1-3-7- برگزاری جشنواره وآئین های قومی، محلی 10
1-3-8- الگوسازی برای استفاده از معماری سبز 11
1-4- پیشینه پژوهش 11
1-4-1 پیشینه پژوهش در سطح ملی 12
1-4-2 پیشینه پژوهش در سطح بین المللی 12
1-5- نتیجه گیری 12
1-5-1- طراحی یک مجموعه با عنوان مجتمع سینمایی و سینمای تجاری 13
1-5-2- طراحی یک مجموعه با عنوان مجتمع فرهنگی تفریحی 13
1-5-3- کاربردهای جانبی مجموعه 13

فصل دوم: سینما، هنر، معماری 15
2-1- سینما و هنر 16
2-1-1- هنر و تاریخ 17
2-1-2- شش هنر و هنر هفتم 19
2-1-3- تئاتر و سینما 20
2-1-4- موسیقی و سینما 22
2-1-5- معماری و سینما 22
2-1-6- نقاشی و سینما 24
2-1-7- ادبیات و سینما 25
2-1-8- برآیند 26
2-2- سینما و معماری 27
2-2-1- فیلم- معماری- سینماگران 27
2-2-2- فیلم- معماری- معماران 30
2-2-3- فیلم- معماری- تجربیات معماران 33
2-2-4- معماری و سینما: انجمن معماری– لندن 34
2-2-5- تفاوت فیلم و معماری 35
2-2-6- معماری– سینما 36
2-2-7- معماری سینما 37
2-2-8- معماری – سینما – تفاوت ها 38
2-2-9- معماران – سینماگران 38
2-2-10- معماری و فیلم – سخن آخر 39

فصل سوم : سینما در جهان و ایران 41
3-1- تاریخچه سینمای جهان 42

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-1-1- اختراع سینما 42
3-1-1-1- پانوراما 42
3-1-1-2- دیوراما 42
3-1-1-3- فانوس خیال 43
3-1-1-4- نقاشی های متحرک 42
3-1-1-5- اتاق تاریک 43
3-1-1-6- عکاسی 44
3-1-1-7- تصاویر متحرک 44
3-1-1-8- ادیسون 44
3-1-1-9- سینما توگراف لوئی مرها 45
3-1-2- سینمای اولیه 45
3-1-3- استودیو 46
3-1-4-سالن های بعدی سینما 46
3-1-5- پیدایش تلویزیون 47
3-2- تاریخچه سینمای ایران 47
3-2-1- سابقه هنرهای نمایشی در ایران 47
3-2-2- تکیه دولت اولین آمفی تئاتر ایرانی 48
3-2-3- ورود سینما به ایران 49
3-2-4- نخستین سالن سینما در ایران 50
3-2-5- سینما عمومی می شود 50
3-2-6- آغاز فعالیت فیلمبرداری 51
3-2-7- رونق سینماداری در ایران 51
3-2-8- تولید فیلم ایرانی 51
3-2-9- سینمای ناطق در ایران 52
3-2-10- نخستین فیلم ناطق ایرانی 52
3-2-11- آغاز کار دوبله در ایران 52
3-2-12- فراگیر شدن سالن های سینما در ایران 52
3-2-13- پیدایش تلویزیون در ایران 54
3-3- مشکلات سینمای ایران 55
3-3-1- وجوه مختلف بحران در سینمای ایران 55
3-3-1-1- از دست دادن مخاطب 56
3-3-1-2- ضعف و نبود سرمایه گذاری 56
3-3-1-3- بیکاری و بطالت عمر و استعداد دست اندر کاران سینما 57
3-3-1-4- کیفیت پایین و عدم وجود عمق وتنوع در محصولات سینمایی 57
3-3-1-5- نابسامانی وضعیت سالن های نمایش 58
3-3-1-6- ریشه یابی بحران در صنعت سینمای ایران 59
3-3-1-7- موانع ساختاری توسعه سینما در ایران 59
3-3-1-8- تکنولوژی عقب افتاده 60
3-3-1-9- ظرفیت و توان محدود 61
3-3-1- 10- ضرورت توجه و اقدام عاجل برای خروج سینمای ایران از بحران 62
3-4- عملکرد اقتصادی سینمای ایران در یک دوره ده ساله 66

فصل چهارم : سینما – اجتماع – فرهنگ 69
4-1- بررسی کارکردهای اجتماعی- فرهنگی سینما 70
4-1-1- اهمیت ارتباط اجتماعی 70
4-1-2- رسالت ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی 70
4-1-3- سینما بعنوان یک وسیله ارتباط جمعی 72
4-1-3-1- سینما و تئاتر 74
4-1-4- زبان سینما بعنوان زبان بین المللی و تأثیر گذار 75
4-1-5- سینما بعنوان زبان اجتماعی فرهنگی خاص یک قوم 75
4-2- بررسی جنبه های مختلف سینما 76
4-2-1- سینما و روایت 76
4-2-2- سینما بعنوان هنر 76
4-2-3- نشانه ها و دلالت در سینما 78
4-2-4- سینما و زمان 79
4-2-5- سینما و حرکت 80
4-2-6- سینما و نور 81
4-2-7- سینما و معماری 81
4-2-8- سینما و واقعیت 82
4-2-9- سینما و صنعت 84
4-2-10- سینما و اقتصاد 85
4-2-11- سینما و سیاست 85

فصل پنجم : سالن های سینما 87
5-1- تاریخچه سالن های سینما در جهان 88
5-1-1- خانه و شکل یک نوع ساختمان جدید 88
5-1-2- از بازار مکاره تا مکان های خیال انگیز ساختمان هایی برای نمایش فیلم 88
5-1-3- تأثیر فضای باز در سینما 90
5-1-4- سبک آرت دکو – مکان هایی رویایی تا مکان های جریان مند 91
5-1-5- مدرنیسم و سینما 93
5-1-6- اکسپرسیونیسم – فیلم ومعماری 96
5-1-7- سینمای مدرن – معماری نور و جریان 98
5-1-8- سینمای انتهای قرن بیستم 99
5-1-9- سینمای آموزشی – موزه ها – سینمای آیماکس 101
5-1-10- آینده 103
5-2- تاریخچه سالن های سینما در ایران 104
5-3- تاثیر تکامل سینما بر سالن های نمایش جهان 109
5-3-1- سینماهای چند سالنی یا مالتی پلکس 111
5-3-1-1- تاریخچه مالتی پلکس 111
5-3-1-2- معماری مالتی پلکس 112
5-3-1-3- آپارات خانه در مالتی پلکس ها 114
5-3-1-4- ایمنی در مالتی پلکس ها 114
5-3-1-5- سینما یک تفرجگاه عمومی 115
5-3-1-6- تحولات فنی در زمینه نمایش فیلم 115

فصل ششم : استانداردهای سینما 118

6-1- تکنیک سینما 119
6-1-1- محل استقرار ساختمان 119
6-1-2- دستورالعمل ساخت و مدیریت سالن ها 120
6-2- تعاریف پایه 122
6-2-1- سیستم نمایش نرمال 122
6-2-1-2- سیستم نمایش اسکوپ 122
6-2-1-3- زوایای دید 122
6-2-1-4- سطح سرانه 122
6-2-1-5- حجم سرانه 122
6-2-1-6- فضاهای ضروری 122
6-2-1-7- فضای مجاز .122
6-2-1-8- کمیسیون نظارت 123
6-2-1-9- زوایای تابش 123
6-2-2- سالن نمایش سینما 124
6-2-2-1- فرم سالن 124
6-2-2-2- زوایای مطلوب برای سالن نمایش 126
6-2-3- دید 127
6-2-3-1- فواصل دید 129
6-2-3-2- زوایای تابش و فاصله پروژکتور نسبت به پرده 131
6-2-3- سقف 134
6-2-4- کف 135
6-2-5- بالکن 136
6-2-6- چیدمان صندلی ها در سالن 137
6-2-8- انحناء ردیف های صندلی 139
6-2-9- ابعاد و فواصل صندلی تماشاگران 139
6-2-9-1- شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین 144
6-2-10- راهروهای سالن نمایش 144
6-2-11- ورودی ها و خروجی های سالن نمایش 148
6-2-12- پرده نمایش 154
6-2-12-1- پرده عریض 156
6-2-12-2- سینماسکوپ 156
6-2-12-3- سیستم های 70 میلیمتری 157
6-2-12-4- ایماکس Imax 157
6-2-12-5- سینه راما Cinerama 157
6-2-12-6- سیرکلوراما 158
6-2-13- ابعاد پرده سینما 158
6-2-13-1- نسبت ابعاد پرده های سالن نمایش 158
6-2-13-2- انحنا پرده 159
6-2-13-3- خمیدگی پرده 160
6-2-13-4- محل پرده 161
6-2-14- سایر ملاحظات در سالن نمایش 163
6-2-15- آکوستیک 164
6-2-15-1- نحوه تنظیم اکوستیک 171
6-2-16- سالن انتظار 172
6-2-17- اتاق پروژکتور و ملحقات آن 175
6-2-18- ورودی سینما 177
6-2-19- گیشه بلیط فروشی 178
6-2-20- سرویس های بهداشتی 179
6-2-21- فضاهای اداری 180
6-2-22- انبار و اتاق تاسیسات 181
6-2-23- فضاهای ارتباطی 181
6-2-24- پارکینگ های سینما 187
6-2-25- بوفه و رستوران 189
6-2-26- طراحی تالارها 190
6-2-26-1- حجم 190
6-2-26-2- شکل 191
6-2-26-3- پخشایی 192
6-2-26-4- مدت واخنش 193
6-2-26-5- اکوستیک در تالار 193
6-2- 27- تجهیزات تالار 194
6-2-27-1- تجهیزات و روشنایی 194
6-2-27-2- تجهیزات صوتی 194
6-2-27-3- انواع پرده 194
6-2-27-4- آکوستیک در تالار کنسرت 195
6-2-27-5- روش محاسبی میزان صوت مورد نیاز تالارهای همایش 196

فصل هفتم : معماری سبز 199
7-1- معماری سبز 200
7-2- تاریخچه توسعه پایدار 202
7-2-1- توسعه پایدار و معماری 203
7-2- 2-جایگاه معماری پایدار و سبز در سیر اندیشه معماری…………………………………………203
7-3- کلیات و اهداف معماری سبز……………………………………………………………………………..204
7-3-1- نگاهی به اصول معماری سبز 205
7-3-1- 1- اصل اول: حفاظت از انرژی 205
7-3-1-2- اصل دوم: کار با اقلیم 206
7-3-1-3- اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید 206
7-3-1-4- اصل چهارم: احترام به کاربران 206
7-3-1-5- اصل پنجم: احترام به سایت 207
7-3-1-6- اصل ششم: کل گرایی 207
7-3-2- دستور العمل اجرایی معماری سبز 207
7-3-3- مصالح سبز 207
7-3-4- طرح پیشنهادی در رابطه با اصول معماری پایدار و سبز و معایب آن 208
7-3-5- نمونه ای از کاربرد نانو در ساختمان سبز…………………………………………………….. 208
7-4- نمونه هایی از تکنولوژی سبز در ساختمانهای سبز 213
7-4-1- برج فانوس دریایی 213
7-4-1-1- کلیسای جوبیلی 214
7-4-1-2- تخم هوشمند 216
7-4-1-3- مجتمع سبز سنگاپور 216
7-4-1-4- برج شیکاگو 217
7-4-1-5- برج مسکونی فارو در هلند 218
7-4-1-6- برج ادیت در سنگاپور 219
7-4-1-7- برج اسپینکر، انرژی از پیاده روه 220
7-4-1-8- نتیجه گیری 221
7-4-2- ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2، نمونه ای برجسته در معماری سبز 221
فصل هشتم : مصادیق و نمونه های موردی 230
8-1- بررسی نمونه های خارجی 231
8-1-1- کاخ جشنواره کن 231
8-1-1-1- بررسی فضاهای کاخ جشنواره ها 231
8-1-2- مجموعه سینمایی آیمکس لندن 243
8-1-3- مجتمع سینمایی یوفا 246
8-1-4- مرکز سینمای تجربی (گیسو و مژگان حریری- 1999) 249
8-2- نمونه های داخلی 250
8-2-1- سینما آزادی: (بابک شکوفی) 250
8-2-2- پردیس سینمایی ملت (کاترین اسپریدف و رضا دانشمیر) 254

فصل نهم : مطالعات زمینه ای 260
9-1- مشخصات جفرافیایی 261
9-1-1- مقدمه 261
9-1-2- وضعیت جغرافیایی استان گلستان 261
9-1-3- مختصات جغرافیایی استان گلستان 262
9-1-4- موقعیت طبیعی شهر گرگان 262
9-1-5- موقعیت و وسعت شهر گرگان 262
9-1-6- مطالعات تاریخی گرگان 263
9-2- مشخصات اقلیمی 266
9-2-1- مقدمه 266
9-2-2- وضعیت اقلیمی گرگان 266
9-2-2-1- دما 267
9-2-2-2- بارندگی 267
9-2-2-3- باد 268
9-3- روش و اصول کلی طراحی 268
9-4- بررسی سایت پروژه 269
9-4-1- معرفی سایت 269
9-4-1-1- مکان یابی سایت مجموعه 269
9-4-1-2- دلایل انتخاب سایت 269
9-4-1-3- عوامل تأثیر گذار در سایت 269
9-4-2- آنالیز اقلیمی سایت 271
9-4-3- آنالیز سایت 272
9-4-4- بررسی آلودگی صوتی 273
9-4-5- بررسی ورودی ها 273

فصل دهم : مبانی طرح 275
10-1- برنامه طرح 276
10-1-1- مقیاس و ریخت شناسی 276
10-1-2- نشانه شناسی و سلسله مراتب 276
10-1-3- سبک معماری 276
10-2- کانسپتهای طرح 277
10-2-1- انعطاف پذیری و حرکت 277
10-2-2- چند بعدی بودن 277
10-2-3- لایه مندی 278
10-2-4- نور 278
10-3- سازه 279
10-3-1- جنس مصالح 279
10-4- نوع و سیستم تأسیسات 279
10-4-1- موتور خانه حرارتی (طبیعی) 281
10-5- برنامه فیزیکی مجموعه 283
10-6- کانسپت های طرح … 284
10-7- کانسپت نهایی …………. 288

فصل یازدهم: مدارک طرح 292

چکیده انگلیسی

فهرست جداول
جدول 6-1- فاصله دید 128
جدول 6-2- زوایای دید 128
جدول 6-3- زوایای تابش 132
جدول 6-4- ابعاد و فواصل صندلی تماشاگران 140
جدول 6-5- تعداد و فاصله ی صندلی ها در یک ردیف 143
جدول 6-6- مشخصات عمومی راهروهای سالن نمایش 144
جدول 6-7- مشخصات عمومی ورودی ها و خروجی های سالن نمایش 149
جدول 6-8- مشخصات عمومی پرده نمایش فیلم 162
جدول 6-9- سایر ملاحظات در سالن نمایش 163
جدول 6-10- مشخصات عمومی سالن انتظار 172
جدول 6-11- مشخصات عمومی اتاق پروژکتور 175
جدول 6-12- ورودی سینما 177
جدول 6-13- مشخصات عمومی سرویس های بهداشتی 179
جدول 6-14- مشخصات عمومی فضاهای عمومی 182
جدول 6-15- مشخصات عمومی پارکینگ سینما 188
جدول 6-16- حجم تالار بر حسب متر مکعب 191
جدول 9-1- جدول راهنمای طراحی اقلیم معتدل (شهر گرگان) 267

فهرست شکل ها

شکل 6-1- زوایای تابش در سالن سینما 123
شکل 6-2- زوایای تابش در مقطع سالن سینما 123
شکل 6-3- زوایای دید در مقطع سالن سینما 128
شکل 6-4- زوایای دید در سالن سینما 128
شکل 6-5- بیشترین فاصله دید و بیشترین پهنا در طرح صندلی ها 129
شکل 6-6- زوایای پروژکتور در پلان 131
شکل 6-7- زوایای پروژکتور در مقطع 131
شکل 6-8- زاویه دید مطلوب و حد ماکزیمم. 133
شکل 6-9- نسبت فاصله پروژکتور از پرده به عرض تصویر در سیستم اسکوپ 133
شکل 6-10- نسبت فاصله پروژکتور از پرده به عرض تصویر در سیستم نرمال 134
شکل 6-11- توزیع یکنواخت صوت بازتاب با طراحی مناسب سقف 134
شکل 6-12- تأثیر سقف های بازتاب صوت در تقویت جهت صدا 135
شکل 6-13- شیب کف و موقعیت پروژکسیون 135
شکل 6-14- تأثیر شیب کف در شنیدن 136
شکل 6-15- چیدمان صندلی ها در سالن 137
شکل 6-16- شرایط صندلی های سالن 138
شکل 6-17- کمترین فاصله ردیف اول صندلی ها 139
شکل 6-18- شرایط صندلی ها در سالن 141
شکل 6-19- عرض راهروها 146
شکل 6-20- عرض درها و راهروها 147
شکل 6-21- ورودی ها و خروجی ها 148
شکل 6-22- درهای سالن نمایش 151
شکل 6-23- درهای غیر مجاز 152
شکل 6-24- نحوه قرارگیری درهای خروجی 153
شکل 6-25- نحوه جانمایی درها 153
شکل 6-26- نسبت ابعاد پرده های سالن سینما 159
شکل 6-27- انحناء پرده 160
شکل 6-28- آکوستیک در سالن سینما 165
شکل 6-29- نحوه انتشار صدا در سالن 166
شکل 6-30- نحوه انتشار امواج صوتی 169
شکل 6-31- سیرکولاسیون سالن انتظار 172
شکل 6-32- نحوه صحیح پاگرد پلکان خروجی 186
شکل 6-33- پلکان خروجی 186
شکل 6-34- پلکان سالن 187
شکل 6-35- شکل مقطع سالن با بالکن 191
شکل 6-36- حجم سالن 192
شکل 6-37- آکوستیک در تالار کنسرت 195
شکل 7-1- دور تونل های قطار لایه ای از NVS پیچیده شده تا از باد تولیدی برای سرعت بخشیدن به تولید جریان برق لامپ های ایستگاه بعدی استفاده شود……………………………………………….. 209
شکل 7-2- استفاده از نانو ونت در جاده های مانع دار که هیچ دسترسی به برق نیست برای تولید نور بوسیله جریان الکتریکی استفاده خواهد شد…………………………………………………………………. 209
شکل 7-3– توربین های بادی 210
شکل 7-4- صفحه توربین ها 211
شکل 7-5- فعل و انفعالات داخلی باد و نور خورشید و دی اکسید کربن 211
شکل 7-6- اجزای ساختار NVS 212
شکل 7-7- بزرگنمایی ساختار NVS 212
شکل 7-8- دید از خلیج به برج 214
شکل 7-9– دید از ساحل به برج 214
شکل 7-10- نمای کلیسای«جوبیلی» 215
شکل 7-11- تخم هوشمند 216
شکل 7-12- مجتمع سبز سنگاپور 217
شکل 7-13- جزییات توربین بادی برج شیکاگو 218
شکل 7-14- برج مسکونی فارو در هلند 218
شکل 7-15- برج ادیت در سنگاپور 219
شکل 7-16- برج اسپینکر 220
شکل 7-17- ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2 222
شکل 7-18- ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2 223
شکل 7-19- باغ های عمودی ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2 224
شکل 7-20- برج های آب فشان ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2 225
شکل 7-21- پنجره های خودکار در ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2 226
شکل 8-1- پلان های کاخ جشنواره کن 1 232
شکل 8-2- پلان کاخ جشنواره کن 2 232
شکل 8-3- مقطع کاخ جشنواره کن 233
شکل 8-4- پلان کاخ جشنواره کن 3 233
شکل 8-5- مقطع کاخ جشنواره کن 234
شکل 8-6- پلان های کاخ جشنواره کن 4 234
شکل 8-7- پلان های کاخ جشنواره کن 5 235
شکل 8-8- پلان های کاخ جشنواره کن 6 236
شکل 8-9- پلان های کاخ جشنواره کن 7 236
شکل 8-10- پلان های کاخ جشنواره کن 8 237
شکل 8-11- اتاق کنفرانس خبری 237
شکل 8-12- پلان های کاخ جشنواره کن 9 238
شکل 8-13- پلان های کاخ جشنواره کن 10 238
شکل 8-14- پلان های کاخ جشنواره کن 11 239
شکل 8-15- تراس شیشه ای 239
شکل 8-16- پلان های کاخ جشنواره کن 12 240
شکل 8-17- پلان های کاخ جشنواره کن 13 240
شکل 8-18- تراس بزرگ در بام 241
شکل 8-19- پلان های کاخ جشنواره کن 14 241
شکل 8-20- پلان های کاخ جشنواره کن 15 242
شکل 8-21- اتاق کنفرانس خبری 242
شکل 8-22- پلان های کاخ جشنواره کن 16 243
شکل 8-23- نمای عمومی سینما آیمکس لندن 243
شکل 8-24- پلان سینما آیمکس لندن 244
شکل 8-25-سالن سینما آیمکس لندن 245
شکل 8-26- نمای سینما آیمکس لندن 245
شکل 8-27- نمای داخلی مجتمع سینمایی یوفا 246
شکل 8-28- نمای مجتمع سینمایی یوفا 247
شکل 8-29- تصاویر و نقشه های مجتمع سینمایی یوفا 248
شکل 8-30- تصاویر مرکز سینمای تجربی 249
شکل 8-31- نمای عمومی سینما آزادی 250
شکل 8-32- نماهای سینما آزادی 252
شکل 8-33-پلان ها و مقطع سینما آزادی 254
شکل 8-34- نمای داخلی سینما پردیس ملت 255
شکل 8-35- نمای بیرونی سینما پردیس ملت 255
شکل 8-36- پلان های سینما پردیس ملت 256
شکل 8-37- مقطع سینما پردیس ملت 256
شکل 8-38- دیاگرام فضایی 257
شکل 8-39- مقطع 3 بعدی سینما پردیس ملت 258
شکل 9-1- وضعیت جغرافیایی استان گلستان 261
شکل 9-2- نقشه استان گلستان 236
شکل 9-3- نقشه قدیم شهرگرگان 266
شکل 9-4- تصویر هوایی سایت پروژه 270
شکل 9-5- نقشه شهری محل سایت پروژه 271
شکل 9-6- آنالیز اقلیمی سایت پروژه 271
شکل 9-7- آنالیز سایت پروژه 272

شکل 9-8- آلودگی صوتی 273
شکل 9-9- نمایش ورودی ها 273
چکیده:
تشابه سینما و معماری به لحاظ مفهومی، تکوین ایده و فرآیند تولید اثر، به این دو مقوله هنری قابلیت بازخوانی ویژه ای می دهد. این پژوهش یکی از بنیادی ترین عناصر مشترک بین دو هنر معماری و سینما، یعنی فضا را تجزیه و تحلیل می کند و به چگونگی ایجاد فضا و ارتباط ذهنی این دو هنر می پردازد. زمان عاملی کاملا ادارکی در هنر سینما می باشد و از طرفی در معماری کیفیتی ذهنی دارد. سینما با ترکیب عناصری چون رنگ و نور، زاویه دید و صحنه، تدوین و صدا و در جهت ایجاد رابطه ای مستحکم با بیننده خود و تسهیل سفر ذهنی او به درون فیلم دست به فضاسازی می زند، در حالی که جوهر معماری فضاست.
هدف این پژوهش طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی فخر با رویکرد معماری سبز است. در واقع این سینما میعادگاهی برای تعامل و برخورد انسان ها با فرهنگ ها و عقاید مختلف در غالب محصولات سینمایی برتر می باشد. مجموعه فرهنگی سینمایی فخر جایگاه برگزاری این محفل بزرگ فرهنگی و اجتماعی است که می توان با استفاده از الگوی مناسب معماری سبز، جشنواره های سینمایی ملی و بین المللی را به بهترین نحو در آن برگزار نمود. در واقع پژوهشگر در این پژوهش در پی یافتن مجموعه ای است که کلیه بخش های اصلی و جانبی یک جشنواره بین المللی سینمایی را بتوان در آن اجرا کرد. همچنین بتوان از سالن های سینمایی و دیگر فضاهای فرهنگی- تفریحی مجموعه فرهنگی سینمایی در زمان هایی از سال که جشنواره برگزار نمی شود استفاده کرد؛ طراحی فضایی برای تعامل بین سینما، معماری و فرهنگ که به جای تخریب و تصرف در طبیعت، به دنبال همراهی و استفاده بهینه از طبیعت پیرامون خود باشد. فرایند سبز در زمینه معماری سابقه ای کهن دارد و مصداق آن پی بردن انسان های غار نشین به استفاده از جهت و سمت مناسب غارها، از لحاظ دمای محیط می باشد.
در این راستا سه هدف عمده دنبال می شود:
1- مطالعه و شناخت نیازهای مربوط به سینماها، ایران و جهان.
2- شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی تماشاگران و سینماگران و ارائه راهکار مناسب جهت طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی.
3- استفاده از الگوی مناسب معماری سبز در سینما
با شناخت و تحلیل موارد فوق و با نگاهی به تاریخ سینما و جشنواره های سینمایی و با توجه به سایت انتخابی، سعی شده است بهترین راه حل جهت دستیابی به اهداف پژوهش دنبال شود. در این پروژه فضاها از نظر پذیرش نقش‌های عملکردی از انعطاف پذیری ویژه‌ای برخوردار هستند ولی با این وجود هر فضا استقلال کارکردی خود را نیز حفظ کرده و به ایجاد یک فضای زنده و فعال شهری، با تجمیع و کنار هم قرار گرفتن کاربردهای مختلف کمک می نماید. در این ساختمان، هر کاربری، محدوده فضایی تعریف شده و جداگانه ای دارد ولی این محدوده ها به هم مرتبط و متصل هستند. از لحاظ کالبدی، شاخص ترین عنصر این ساختمان دیوارهایی است که ساختمان ها و مسیرهای عبور را از هم جدا می کنند و تعریف کننده فضاهای طرح می باشند.
کلمات کلیدی: معماری، سینما، جشنواره سینمایی، فضا، زمان، طراحی، معماری سبز

مقدمه:
سینما همواره در کلی ترین تعریف خود نوعی بازنمایی واقعیت و پرورش تخیل است؛ واقعیت پویایی که در عینیت مادی وجود دارد و برای تبدیل شدن به آنچه روی پرده بازسازی می شود، نیازمند خلاقیت های فیلم سازان متفکر است. این هنرمندان به روش های مختلف و با ایجاد شیوه های بدیع سینمایی در مقاطع مختلف تاریخ نه چندان طولانی سینما، در خلق نگرش های نوین برای ایجاد حرکت روی پرده موفقیت هایی به دست آورده اند. سینما اساساً بر پایه تجزیه حرکت و ترکیب مجدد آن به عرصه تمدن انسانی قدم گذاشت. سینما بدون حرکت قابل رویت که حاکی از پویایی واقعیت جلو دوربین است و حرکت غیر مرئی یعنی حرکت فیزیکی نوار فیلم برای بازسازی حرکت واقعی نمی تواند وجود داشته باشد و قابلیت عرضه سینما در این عنصر بنیادی، یعنی حرکت  نهفته است. این که توهم به وجود آمده از برآیند عوامل حرکتی مختلف در فیلم، چقدر و تا چه میزان بر ذهن بیننده مؤثر است و او را به چه ادراکاتی وا می دارد، گستره بحث پر سابقه ای را آشکار می سازد. از طرف دیگر، معماری در قیاس با سینما، هنری است مبتنی بر ایستایی و استواری حجم های مختلف که از ترکیب فضاهای پیوسته و ناپیوسته به وجود می آید. در کلی ترین تعریف معماری می توان آن را به عنوان هنری که فضا را شکل می دهد شناخت. معماری نیز از یک نقطه نظر بر حرکت استوار است، اما این حرکت مانند حرکت غیر مرئی فیلم به چشم نمی آید و از آن جا که بیانگر ارتباط فضاهای مختلف با یکدیگر است، حرکتی درونی محسوب می شود. از طرف دیگر نمی توان فضا را در معماری درک کرد، مگر این که تماشاگر در آن حرکت کند. این حرکت تماشاگر است که فضای معماری را ملموس می سازد. معماری هنری فضا- زمانی است، زیرا برای درک و دریافت فضای آن، تماشاگر نیازمند حرکت در درون و بیرون آن است. صرف این زمان برای کشف عناصر و عوامل معماری امری الزامی به نظر می رسد. آنچه سینما را به معماری و معماری را به سینما نزدیک می سازد، تنها ماهیت حرکت نیست، بلکه عناصر دیگری نیز در این تعامل هنری درگیرند. این عناصر از ابعاد زیبا شناختی در هر دو هنر، از پایگاه مشترک و جایگاه ویژه ای برخوردارند که زمان و فضا مهم ترین و عناصر دیگری از جمله ریتم، رنگ و نور، بافت، حرکت و تداوم مؤثرترین آن ها هستند. سینما با ترکیب عناصری چون رنگ و نور، زاویه دید و صحنه، تدوین و صدا و در جهت ایجاد رابطه ای مستحکم با بیننده خود و تسهیل سفر ذهنی او به درون فیلم دست به فضا سازی می زند، در حالی که جوهر معماری فضاست. تاریخ تحلیل فیلم آکنده از موضع گیری های عینی درباره فضا در تصویر فیلم است. غالب تحلیلگران به فضا در تصویر سینمایی از جنبه معماری صحنه پرداخته اند، در حالی که این فضاهای معماری گونه صحنه های فیلم، چیزی بیشتر از ابزار تحریک ذهنی بیننده ساکن در سالن سینما نیست. در تحلیل نهایی شرایط روانی تماشای فیلم در می یابیم که بیننده از طریق سفر ذهنی به درون فیلم است که به درک نهایی از معنا و مفهوم آن می رسد. در حالی که نظاره گر معماری مسافر عینی است و از طریق حرکت در درون معماری و احساس ریتم، تداوم و پیوستگی فضاهای آن است که به ماهیت و واقعیت آن می رسد بی شک بحث های زیبا شناختی درباره نقاط اشتراک و انطباق سینما و معماری جز از طریق مقایسه برخی آثار سینمایی و تبیین آن ها به گونه تشریح یک کالبد معماری امکان پذیر نیست. برای دستیابی به این هدف نمی توان جز جست وجوی معماری در سینما راهی در پیش گرفت.
از دیدگاه ویترویوس، معمار سده های پیش از میلاد، بررسی اصول معماری «استحکام و زیبایی» به عنوان شاخصه های کلی معماری سبز بیان می شود. هدف کلی معماری سبز کاهش آسیب بر محیط و منابع انرژی و طبیعت است، یعنی ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد. بنابراین، معماری سبز ترکیبی چند ارزشی در بر دارد: زیبا شناسی، محیط، اجتماع، سیاست و به عبارتی طراحی و ساختمان سازی هماهنگ با محیط.
نگرانی از ادامه وضعیت ناسازگار با طبیعت و استفاده بیش از حد از منابع برگشت ناپذیر انرژی منجر به آن شد که الگوهایی از توسعه دنبال شود تا آسیب های کمتری به محیط وارد کرده و قابلیت تداوم و استمرار داشته باشد؛ در این راستا بایستی در پی ایجاد شرایطی در جهت هماهنگی با محیط زیست و به وجود آوردن محیط زیستی پایدار بود.

گام اول : شناخت
فصل اول:
چهارچوب تحقیق

1-1- تشریح موضوع
آن گونه که از عنوان موضوع بر می آید، هدف طراحی، یک فضای منسجم با قابلیت های عملکردی مناسب جهت برگزای و هدایت جشنواره های مختلف سالیانه و فضاهای فرهنگی و هنری و ارتباط هنرها با یکدیگر میباشد. مجموعه فرهنگی سینمایی فخر یک فضای منسجم فرهنگی- هنری است که ارتباط سینما و معماری- سینما و فرهنگ- معماری و فرهنگ- سینما و معماری سبز را که میعادگاهی برای تعامل بین فرهنگ های مختلف است فراهم می سازد. لذا ما در این تحقیق به دنبال ایجاد یک فضای منسجم و انعطاف پذیر در طراحی پردیس سینمایی هستیم؛ طراحی فضایی برای تعامل بین سینما، معماری و فرهنگ که به جای تخریب و تصرف در طبیعت، به دنبال همراهی و استفاده بهینه از طبیعت پیرامون خود باشد.
در این مرکز سعی خواهد شد علاوه بر کلیه بخش های اصلی و جانبی یک سینما که در آن قرار گرفته است به آیین های محلی استان، محلی برای بزرگداشت مفاخر گرگان- شب شعر پرداخته شود. در این مجتمع سینمایی یک سالن بزرگ مخصوص برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه نیز قرار گرفته است. هدف از قرارگیری سالن های سینما در این پروژه، پویایی و تحرک دائمی این مجموعه در طول سال و اکران بخشی از فیلم های جشنواره در آن است.
در این مرکز سعی خواهد شد با استقرار سالن های مختلف سینما با ظرفیت متفاوت و طبعاً اکران فیلم های گوناگون زمینه جهت پاسخگویی به نیاز اقشار مختلف اجتماعی فراهم آید. همچنین با به وجود آوردن فضاهای تفریحی و استراحتی جنبی سعی در پر کردن اوقات انتظار تماشاگران خواهد شد. عملکردهای جانبی به طور مجزا از سالن های سینما بوده و جهت استفاده عموم آزاد می باشد. این موضوع خود عاملی جهت جذب مخاطب به سبب پر کردن اوقات فراغت در محیطی فرهنگی خواهد بود. در نهایت هدف از طراحی این مجموعه ارائه نمونه کاملی از یک مجتمع فرهنگی و رسانه ای منسجم با قابلیت عملکردی متفاوت خواهد بود. قرارگیری سالن و یا آمفی تئاتر برای برگزاری مراسم خاص و آئینی و جشنواره ها، در این محل عاملی مهم در جهت تشویق و ترغیب سینما گران برای بالا رفتن از پله های ترقی و رسیدن به این سالن است. سالنی که کارنامه سالیانه سینمای ایران و جهان را می توان در آن ورق زد و برگزیدگان را به ایرانیان و جهانیان معرفی نمود.

1-2- ضرورت انجام پروژه
1-2-1- بیان مسأله اساسی تحقیق:
انسان یکجانشین و سازمان یافته همیشه به مکانی همگانی نیاز دارد تا بتواند در پهنه و کنج و کنارش به برقراری رابطه هایی آزاد بین خود و دیگران بپردازد (فلامکی،ُ 1374:70).
موضوع معماری در واقع فیلمی است که صحنه پس از صحنه دیگر میآید. باور به اهمیت تصاویر استریلیزه، همواره سینما را در نوسان معماری و نقاشی قرار داده است؛ رسیدن از تناسب عناصر به تناسب احجام. واحد تصویر سینمایی یا کادر بیش از هر چیز منش هندسی و فضایی دارد. تجربه عملی فرد در فضای معماری شباهت زیادی با برداشت تماشاچی از یک سکانس خاص در یک فیلم دارد (احمدی بابک، از نشانه های تصویری تا متن، نشر مرکز، 1390).
سینما به عنوان شاخه ای از هنر می تواند محملی باشد جهت ارایه و بازخوانی زندگی، رفتار و منش مردمان از دریچه نگاه یک فرد. در صد سال فعالیت اخیر این هنر- صنعت، شاهد پیشرفت چشمگیر آن و نیز همراه شدن با سایر هنرها و تکنولوژی روز بوده ایم. بنابراین برای چنین هنری که این چنین مستقیم و صریح با مخاطبان خود سرو کار دارد، شایسته است که امکانات و شرایط مورد نیاز آن نیز فراهم شود که یکی از آنها ایجاد مرکزی برای برگزاری جشنواره های سینمایی است که هدف آن ارتباط هرچه بیشتر هنرها با یکدیگر است.
در دنیای امروزی با پیشرفت تکنولوژی انسان با سرعت بسیاری از محیط طبیعی پیرامون خود دور و دورتر شده است و در حال تخریب محیط پیرامونی خویش می باشد لذا لازم است برای حفظ حیات آتی خویش و از بین نبردن منابع انرژی برای آیندگان با طبیعت آشتی و به آن توجه کند. معماری سبز را می توان یکی از راه کار های مناسب برای این مشکل بیان کرد. هدف اصلی معماری سبز کاهش آسیب بر محیط و منابع انرژی است.
مجموعه فرهنگی سینمایی فخر، یک فضای منسجم فرهنگی- هنری است که ارتباط سینما و معماری – سینما و فرهنگ – معماری و فرهنگ – سینما و معماری سبز را که میعادگاهی برای تعامل بین فرهنگ های مختلف است را فراهم می سازد. لزوم این مجموعه از آنجا مشخص می شود که فقدان یک فضای منسجم با قابلیت های عملکردی مناسب برای برگزاری جشنواره های بین المللی سینمایی، فضاهای فرهنگی و هنری وارتباط هنرها با یکدیگر و استفاده از الگوی مناسب معماری سبز احساس می شود. لذا ما در این تحقیق به دنبال ایجاد یک فضای منسجم و انعطاف پذیر در طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی هستیم. طراحی فضایی برای تعامل بین سینما، معماری و فرهنگ که به جای تخریب و تصرف در طبیعت به دنبال همراهی و استفاده بهینه از طبیعت پیرامون خود باشد.
فرایند سبز در زمینه معماری سابقه ای کهن دارد و مصداق آن پی بردن انسان های غار نشین به استفاده از جهت و سمت مناسب غارها از لحاظ دمای محیط می باشد. از دیدگاه ویترویوس معمار سده های پیش از میلاد بررسی اصول معماری «استحکام و زیبایی» به عنوان شاخصه های کلی معماری سبز بیان می شود. هدف کلی معماری سبز کاهش آسیب بر محیط و منابع انرژی و طبیعت است، یعنی ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد. بنابراین معماری سبز ترکیبی چند ارزشی در بر دارد: زیبا شناسی، محیط، اجتماع، سیاست و به عبارتی طراحی و ساختمان سازی هماهنگ با محیط (امین جعفری و محمد رضا مهدی نژاد، معماری سبز راهی به سوی آینده، اولین همایش منطقه ای عمران و معماری، 1390).
نگرانی از ادامه وضعیت ناسازگار با طبیعت و استفاده بیش از حد از منابع برگشت ناپذیر انرژی منجر به آن شد که الگو هایی از توسعه دنبال شود تا آسیب های کمتری به محیط وارد کرده و قابلیت تداوم و استمرار داشته باشد، در این راستا بایستی در پی ایجاد شرایطی در جهت هماهنگی با محیط زیست و به وجود آوردن محیط زیستی پایدار بود.
1-2-2- اهداف تحقیق:
مقابله با از بین رفتن ارزش های غنی موجود در محیط بر اثر اتکای بیش از حد و کور کورانه به تکنولوژی و فراموشی طبیعت
استفاده از ارزش ها ی معماری سبز در معماری سینما
ارتقاء سطح کیفی برگزاری جشنواره های سینمایی جهت پیشبرد فرهنگ جامعه مدنی
نگرش جدید به طراحی سینما و نقش معماری در شاخص شدن هنر هفتم
استفاده از ارزش ها و مفاهیم معماری سبز در جهت صرفه جویی مصرف انرژی با توجه به بحران های پیش روی جهان و احترام به طبیعت و کاهش آسیب های زیست محیطی
استفاده بهینه از پتانسیل های محیط و کاهش هر چه بیشتر استفاده از مواد بازگشت ناپذیر
1-2-3- سؤالات تحقیق:
1- چگونه مجموعه ای تحت عنوان مجموعه فرهنگی سینمایی می تواند به برگزاری بهتر جشنواره های سینمایی کمک نماید؟
2- برگزاری جشنواره های سینمایی بین المللی چگونه می تواند در ارتقاء سطح فرهنگی و تعاملات بین کشورها موثر باشد؟
3 – مجموعه فرهنگی سینمایی چه تأثیری بر بالا بردن سطح کیفی سینما به عنوان هنری اجتماعی و مردمی می گذارد؟
4- طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی چه دیدگاه و اهدافی را در جهت برقراری تعاملات اجتماعی دنبال می کند؟
1-2-4- فرضیه‏های تحقیق:
1- به نظر می رسد طراحی فضایی تحت عنوان مجموعه فرهنگی سینمایی به ارتقاء سطح فرهنگ جامعه کمک شایانی نماید.
2- به نظر می رسد مجموعه فرهنگی سینمایی فضایی جهت تعامل رویارویی تمدن ها و انسان ها را فراهم آورد.
3- ممکن است معماری بتواند به عنوان فضای ارتباط دهنده جوامع مختلف دنیا نقش ایفا کند.
4- به نظر می رسد مجموعه فرهنگی سینمایی بتواند به عنوان یک نماد ملی– فرهنگی با شعاع درخشش بین المللی عمل نماید.
1-2-5- کمبودها:
امروزه معماری، لطافت و ارتباط خود با سایر رشته ها را از دست داده و سینما که در بعضی جوامع فقط نقش سرگرم کننده مردم را دارد که به آن سینمای بی محتوا اطلاق می شود که با یک دید بی طرفانه و واقع بینانه به موضوع بنگریم روشن است که ایران این سرزمین با فرهنگ کهن سال در مقایسه با جوامع پیشرفته از وضعیت فرهنگی مناسبی برخوردار نیست. امروزه یکی از مهمترین و سازنده ترین نهادها و پایگاه های فرهنگی، تفریحی موجود اجتماع، اجتماعات سینمایی هستند. در این حوزه هنرمندان با ساخت و نمایش فیلم، پیام خود را به صورت کاملاً رسا در جامعه انعکاس می دهند.
عدم جذابیت و تنوع در مجموعه های سینمایی جهت ارتقاء این هنر در جامعه ضروری به نظر می رسد. مجموعه شاخص در این حوضه با توجه به معماری سبز در ایران وجود ندارد. در حالی که جهان فعلی روز به روز نیاز خود را به انرژی های پاک بیشتر می بیند و طراحی های خود را به این سمت سوق می دهد. معماری مناسب و جذاب می تواند عاملی در جذب تماشاگران سینما باشد.
درحال حاضر بسیاری از جشنواره های متنوع سینمایی در سطح کشور برگزار می شود. ولی فقدان یک فضای منسجم با قابلیت های عملکردی مناسب برای برگزاری جشنواره ها و فیلم های سینمایی در کشور احساس می شود. جشنواره ها و فیلم های مختلف در مقیاس های ملی و بین المللی به صورت پراکنده و در مکان ها و سالن های گوناگون برگزار می شود. عدم تمرکز فعالیت های مرتبط با جشنواره سینمایی باعث گردیده که معضلاتی در روند برگزاری جشنواره ها و پخش فیلم ها ایجاد شود که از جمله این معضلات می توان به ایجاد برخی نا هماهنگی ها، افزایش رفت و آمد ها و در نتیجه افزایش ترافیک، افزایش هزینه های برگزاری جشنواره ها و سردرگمی مخاطبین اشاره کرد. مراسم افتتاحیه و اختتامیه معتبر ترین جشنواره سالیانه داخلی به نام جشنواره بین المللی فیلم فجر در مکان های مختلفی از جمله تالار وحدت انجام می پذیرد که شاید از نظر ساختاری محل مناسبی جهت این مهم نباشد.
1-2-6- نیازها:
نیاز به رفع هر یک از موارد کمبود فوق یعنی وجود یک فضای منسجم با قابلیت های عملکردی مناسب برای برگزاری جشنواره های بین المللی سینمایی، فضاهای فرهنگی و هنری و ارتباط هنر ها با یکدیگر و استفاده از الگوی مناسب معماری سبز احساس می شود. مجموعه فرهنگی سینمایی فخر علاوه بر کلیه بخش های اصلی و جانبی یک سینما که در آن قرار گرفته است، محلی برای برگزاری آئین های محلی استان و بزرگداشت مفاخر گرگان-شب شعر می باشد. همچنین دارای فضاهای فرهنگی و تفریحی می باشد که به جذب تماشاگران کمک شایانی می کند. مجموعه چند عملکردی جهت برگزاری جشنواره های مختلف و پخش فیلم های سینمایی می تواند گویای واقعیت ضرورت انجام این پروژه باشد.

1-3- کاربردهای پروژه
1-3-1- جشنواره های سالیانه
در این محل به عنوان مکانی شاخص با قابلیت های بالای طراحی شده می توان جهت برگزاری جشنواره ها و فستیوال های مختلف بهره جست.

1-3-2- اکران های مختلف و همزمان چند فیلم
این مرکز در طول سال و در ایام عادی به طور همزمان می تواند به اکران فیلم های مختلف به طور همزمان اقدام کند و به عنوان یک مجتمع سینمایی به بخش فیلم های مختلف اهتمام ورزد. این عمل می تواند هر قشری را در هر ساعتی به سمت مجموعه هدایت کند و در کنار برخورداری از اکران فیلم های مختلف امکانات تفریحی و مختلفی را در اختیار او قرار دهد.
1-3-3- برگزاری همایش های مختلف سینمایی
این مجموعه همچنین می تواند پذیرای مهمانان مختلف از اقصی نقاط کشور و جهان جهت برگزاری همایش های مختلف سینمایی که معمولاً جهت سیاست گذاری و راهبری این مقوله و رسانه جامع فرهنگی برگزار می شود، باشد.
1-3-4- تجمع کانون های مختلف سینمایی
امروزه شاهد فعالیت بنیادها و کانون های مختلف سینمایی در نقاط مختلف شهر می باشیم. با احداث این چنین مجموعه سینمایی می توان امکاناتی جهت تجمع فعالیت های مختلف سینمایی فراهم آورده تا علاوه بر تمرکز مکانی، امکان تبادل راحت تر اطلاعات و ایجاد رابطه بین سطوح مختلف فعالیت های سینمایی به وجود آورد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید