٢- 6 – 2- تاریخچه آموزش در آتش نشانی تهران در دهه 60 20
٢ – 6 – 3- تاریخچه آموزش در آتش‌ نشانی تهران در دهه 70 21
٢- 6 -4- تاریخچه آموزش در آتش‌نشانی تهران در دهه 80 تا کنون 28
2-7- مرکز آموزش 33
2-7-1- ساختار مرکز آموزش 33
2-7-2- مولفه های یک مرکز آموزش 34
2-7-2-1- مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی 34
2-7-2-2- مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی 35
2-7-2-2-1- مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه 36
2-8-2-3- مولفه های تسهیلات خارجی 36
2-7-2-4- مولفه های زیربنایی 37
2-7-3- ساختمان های مرکز آموزش 38
2-7-3-1- دفاتر 38
2-7-3-2- تالار سخنرانی 38
2-7-3-3- برج تمرین 38
2-7-3-3-1- پلکان اضطراری برج تمرین 39
2-7-3-4- ساختار آموزشی Live Fire 39
2-8- ایستگاه آتش نشانی 40
2-8-1- ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی 41
2-8-1-1- ساختمان اصلی ایستگاه 41
2-8-1-2- اتاق اطلاعات ومخابرات 41
2-8-1-3- آشیانه 41

2-8-1-3-1- ابعاد 42
2-8-1-3-2- فضاهای جانبی 42
2-8-1-3-3 – موادومصالح 43
2-8-1-3-4- تهویه و نور 43
2-8-1-3-5- شیب 44
2-8-1-4- آسایشگاه 44
2-8-1-5- آشپزخانه 44
2-8-1-6 – غذاخوری 45
2-8-1-7- اتاق فرمانده 45
2-8-1-8- اتاق سخنرانی وکلاس درس 45
2-8-1-9- ورزش 45
2-8-1-10- کمد خانه رختکن خشک کن شستشو 45
2-8-1-11- انبارعمومی 46
2-8-1-12- میله فرود 46
2-8-1-13- محوطه تمرینات 47
2-8-1-14- موارد خاص 47
فصل سوم : مطالعات نظری

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-1- مبانی نظری معماری پایدار 49
3-1-1- فرایند طراحی پایدار 51
3-1-1-1- مفهوم طراحی پایدار 51
3-1-1-2-اصول طراحی پایدار در معماری 53
3-1-1-2-1- مقیاس محیط (نگرش جامع وفراگیر نسبت به محیط) 53
3-1-1-2-2- طراحی با طبیعت (طبیعت به عتوان الگوی طراحی) 54
3-1-1-2-3-مقیاس زمان در طراحی(طراحی چرخه حیات اثر معماری) 55

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید