برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (371)

هتل بین راهی -.3 -6-2 . هتل فرودگاه -.4 -6-2 هتل تفریحی -.5-6-2 هتل و آب معدنی-.6-6-2 آبگرم -7-2 مقدمه-1-7-2تاریخچه آبهای معدنی -2-7-2آبهای گرم معدنی ایران -3-7-2آب گرم لاریجان -1-3-7-2چشمههای گوگردی اسک -2-3-7-2چشمههای گوگردی رامسر ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (370)

دانشگاه هنر اصفهان دانشکده حفاظت و مرمت گروه مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مرمت بناها و بافت‌های تاریخی گرایش آقای/خانم سمیه مرادی‌فام تحت عنوان: طرح مرمت و امکان‌سنجی احیاء ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (366)

2-2-4- تناسب زرّین (طلایی) …………………………………………………………………………422-2-5- رشد فراگستر و آفرینش مارپیچها ……………………………………………………..452-3- امر قدسی و تجلی آن در تقدس بخشی به فضای معماری …………………………….492-3-1- مفهوم امر قدسی ……………………………………………………………………………..502-3-2- الوهیت ………………………………………………………………………………………….512-3-3- شیوه های تجلی امر قدسی در ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (365)

2-2-5-2-شناخت نیازهای جوان و برآوردن آن……………………………………………………………………………………15 2-2-5-3-سخن گفتن با جوان…………………………………………………………………………………………………………………16 2-2-5-3-1-سخن گفتن آمرانه و خشن……………………………………………………………………………………16 2-2-5-3-2-سخن گقتن اخلاق گرایانه…………………………………………………………………………………….16 2-2-5-3-3-سخن گفتن از موضع همه چیزدان و علامه………………………………………………………….17 2-2-5-3-4-سخن گفتن انتقادگرایانه………………………………………………………………………………………17 2-2-5-4-شنیدن سخن جوان…………………………………………………………………………………………………………………17 2-1-6-تاثیر محیط ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (363)

جدول2-1:جدول2-2:جدول2-3:جدول2-4:جدول2-5:جدول2- 6:جدول2-7:فهرست اشکالعنوان صفحهشکل2-1:شکل2-2:شکل 2-3:شکل 2-4:شکل 2-5:شکل 2- 6:شکل 2-7:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….چکیده:در این پژوهش نخست 28 معیار گوناگون که در ارتباط با کارایی سیستم های اطلاعاتی هستند، شناسایی شده است. پس از جمع بندی نظرهای خبرگان و ادامه مطلب…